Размер
A A A
Цвет
Ц Ц Ц Ц Ц
Разрядка
ИИ И И И И
Изображения
нет Ч/Б Цв.
05 марта 2021 | неделя нечетная

Наука

Мероприятия за стенами вуза

Активные мероприятия

Прием заявок до 28.03.2021 г.

Кейс-чемпионат Changellenge — Cup Russia 2021.

Прием заявок до 15.03.2021 г.

Кибершкола МГУ.

март
2021